Πιστοποιητικά


Άδεια παραγωγής τροφίμων


Άδεια παραγωγής τροφίμων


άδεια εξόρυξης jilin


ISO 4001


ISO 9001


ISO 22000


Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Hala πιστοποιητικό


Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Hala πιστοποιητικό


αγνός κατά τον μωσαϊκόν νόμο